تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
شماره : 35550
تاریخ : 16 شهریور 1401 :: 12:40
حوزه : برگزیده اخبار, محیط زیست, چند رسانه ای, کارتون, گرافیک
تراژدی آذربایجان کارتون جدید رحیم بقال اصغری، کارتونیست مطرح آذربایجانی در خصوص وضعیت دریاچه اورمیه

کارتون جدید رحیم بقال اصغری، کارتونیست مطرح آذربایجانی در خصوص وضعیت دریاچه اورمیه